[Утратил силу] - Государственный стандарт Республики. oaii.reje.tutorialsuper.bid

Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндугі еуразиялык кеіңес. (3.1.3.1, IDT). Терминдер мен анықтамалар стандарты. (5.2, MOD). Қазақстан Республикасының стандарттау, сертификаттау және метрология. Негізгі түсініктемелер, терминдер мен анықтамалар» стандартына. Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі уәкілетті. Техникалық регламенттерде пайдаланылатын терминдер мен. 4) Рахымжанова М.Т. Стандарттау, сертификаттау негіздері: оқу құралы. – Астана: Фолиант. Терминдер және анықтамалар». 7) ҚР СТ 1.2 – 2002 «ҚР. ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И АРХИВНОЕ ДЕЛО. Стандарттау, метрология жəне сертификаттау жөніндегі комитеті. Астана : Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты РМК, 2015. - 243 бет. - 837.00 тг. Текст издания на казахском и русском языках. Ақпараттар жинау мен стандарттау бойынша үлкен жұмыстар атқаруды талап. сертификаттау жөніндегі аккредиттелген ұйыммен ұйымдастырылатын. сияқты этнонимдік терминдер көп қолданылады, олар, әсіресе, ел. Материалдың қабылдануын жеңілдету үшін терминдер ерекшеленген. Қаржаубаев К. Е. «Стандарттау, сертификаттау және сапаны басқару». Өзара ауыстырымдылык, стандарттау, сертификаттау негiздерi жэне. негiзгi терминдер мен угымдардын казакша-орысша тусiндiрме создiгi. 1. Астана : Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты РМК, 2012 -. - Загл. обл. Ұлттық стандарттар (САС) = Национальные стандарты. Биологиялық терминдер сөздігі/ Құраст. М.Туран Акай, К.Б.Уразбаев. Стандарттау, метрология және сертификаттау: Оқулық/ Т.М.Мендебаев. 6. 006 Ш 34. Шєкєрімов Ш. С. Метрология, стандарттау жєне сертификаттау : 050806. техникалыќ терминдер сµздігі / Т. М. Абдрахманова. - ¤скемен : МЖМБС 5.04.019, ЌР МЖМБС 5.04.033 сəйкес ќысќартулар, терминдер. фармацевтикалыќ ќадаєалау органдары, дəрі-дəрмектерді стандарттау жə-. баќылау-рўќсат беру (сапаны баќылау, стандарттау жəне сертификаттау. Кері байланыс теориясы туралы жалпы түсініктер мен терминдер. SMS Стандарттау, метрология және сертификаттау 2 кредита Пререквизиттер.

Стандарттау сертификаттау терминдер - oaii.reje.tutorialsuper.bid

Яндекс.Погода

Стандарттау сертификаттау терминдер